Tarieven

Voor de verschillende therapieën hanteren wij de volgende tarieven:

Individuele therapie (60 minuten)  :  90,00 euro

Relatietherapie (75 min)                 :  112,50 euro

 

Vergoeding individuele therapie of relatietherapie

Er zijn mogelijkheden om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen door je ziektekostenverzekeraar. Dit is afhankelijk van je polis.

Kosten gemaakt uit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Het is verstandig om je hierover goed te informeren bij je verzekeraar omdat er ieder jaar weer veranderingen zijn in de vergoeding voor psychologische zorg.
De website van de NVPA biedt tevens een overzicht van de diverse zorgverzekeringen en de vergoeding die zij per polis bieden.