Relatietherapie

Een fijne relatie geeft betekenis aan je leven. Daarom ga je door, ook als het moeilijk is. Maar is er veel gebeurd, spelen er heftige emoties of er zijn ruzies, dan is het niet gemakkelijk om er met zijn tweeën uit te komen. Er kan gemerkt of ongemerkt een patroon ontstaan zijn dat niet zomaar te stoppen is.

Je belandt bijvoorbeeld steeds in dezelfde discussies, er is onbegrip, wantrouwen, of je voelt je verwijderd van elkaar. Wat is er nodig om de vicieuze cirkel waarin je samen terecht bent gekomen te doorbreken? Met die vraag ga je in de therapie aan de slag.

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Deze vorm van therapie gaat over de relaties tussen mensen. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar praat en welke invloed je op elkaar hebt. Klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie, de context, waarin iemand leeft. Eigen achtergrond, relatie(s), omstandigheden en verdere omgeving beïnvloeden de klachten en vice versa. Een relatietherapeut kijkt naar klachten en problemen vanuit deze relationele context.

Waarom relatietherapie?

  • Onze gesprekken draaien altijd uit op ruzie.
  • Na de komst van de kinderen is onze relatie veranderd; we zijn elkaar  kwijtgeraakt.
  • Mijn schoonmoeder bemoeit zich met ons leven en mijn partner zegt daar niks van.
  • Mijn partner is vreemdgegaan; het vertrouwen is weg. Hoe kan het weer groeien?
  • We weten niet of we nog samen verder willen; hoe nemen we hierin een goed besluit?
  • We hebben altijd meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen.
  • Mijn partner en mijn kinderen vormen een front; ik heb het gevoel niks goed te kunnen doen en niks te zeggen te hebben.
  • We hebben seksuele problemen.

De gesprekken

Bij de start van de therapie brengen jullie je relatie in kaart. Wat verbindt jullie en wat wringt er? En welke negatieve interactie is er tussen jullie in komen te staan? Er wordt gekeken of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie relatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase in je leven (zoals het krijgen van kinderen).

In de gesprekken gaan jullie oefenen om de patronen die jullie in de weg staan te vervangen voor nieuwe, positieve interacties. Waarmee jullie precies aan de slag gaan, hangt af van wat er tussen jullie speelt. Je wordt begeleid om helder te krijgen wat er nodig is om jullie relatie te verbeteren, en in het oefenen daarmee.

Ik werk o.a met de EFT-methode (emotional focused therapy). Deze methode wordt vaak door paren als helpend ervaren.